Diskuse:Dalibor Grůza

Z Exotopedia
Přejít na: navigace, hledání


To vypadá na zajímavého exota, díky :)


___________________ Tenhle exot je zvláštní, jeho teorie, i když je zcestná, tak je překvapivě dost konzistentní a má své formální kvality, což je mezi exoty naprostá výjimka.Nejde někde najít, jaká duševní porucha u něj byla diagnostikována? (aha. Tak schizofrenie - to jsem si myslel. Projev je to pro schizofrenii typický, leč mě opravdu zaráží ta konzistence a formální kvalita. Upřímně, Grůza musí být velmi inteligentní člověk (bez ironie), když ze svých schizofreních bludů dokáže vytvořit relativně uzavřený filosofický systém. Škoda, že je to takový vůl že nebere léky.)


tak dohledáno: "Dále se léčím na schizofrenii a užívám cisordinol depot (jednu injekci za 21 dní) a kventiax (50 mg na noc každý den)." .. článek o exotovi opraven.


ale jestli to bere je ve hvězdách, poslední dobou je to opravdu síla.


  • Očividně nebere. On je problém, že už po třídenní terapii antipsychotiky najednou uvidíš, že všechno cos udělalm a myslel si, je kardinální píčovina (opravdu to působí takhle až skoro zázračně). Svět je po nasazení antipsychotik pěkně šedivej, už k tobě nepromlouvá Bůh, Universum, nevidíš Skryté tajemství,už nejsi Prorok. Někteří lidé tu změnu prostě neunesou, vysaděj léky a vrátí se do svýho relativně šťastnýho světa bludů.

tak pokračování zase zítra:)


Garfielde, IP 188.175.125.138, IvoHanak, popř. μετάνοια díky, že jsi změnil na základě mé výzvy k odstranění pomluv a omluvě tyto stránky, a co tak se ještě omluvit. Blíže viz [[1]] a [[2]] . Dr. Dalibor Grůza v.r.


Trestní oznámení

Došlo z mé strany k podání trestního oznámení pro pomluvu-urážku na cti a porušení autorského práva k dílu Filosofie rovnováhy, jestli chce autor níže uvedeného mne a mé dílo hrubě zkreslujícího a protiprávně urážejícího článku řešit celou věc se mnou smírem, ať mne kontaktuje na e-mailu [email protected] a zašle mi na sebe telefon, abychom se domluvili na smírném řešení. Mé podmínky jsou neměnné stažení níže uvedeného urážlivého článku, popř. jeho nahrazení mnou autorsky korigovaným článkem (viz historie tohoto webu) a omluva. Dr. Dalibor Grůza v.r.


.. a v čem konkrétně je ta pomluva?


Věc: upřesnění tr. oznámení


V případě citovaných útoků, které uvádím znovu níže:


Je nábožensko-filosofický směr, podle kterého je každý povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti ostatních živých tvorů. Tím bude zahnán Ďábel a zavládne Ráj na Zemi. Podle Fil rovn.se všichni živí tvorové – viry, bakterie, dravci i lidé – mají mít navzájem rádi.Fil rovn. márovněž vliv na kosmické veličiny, zejména na vlnění nekonečen o různém (vysokém nebo nízkém) kmitočtu.


Kritikům Fil rovn. doktor Grůza neodporuje. Platně kritizovat Fil rovn. mohou totiž pouze ti, kteří přečetli celou knihu o Filosofii rovnováhy. Tím se okruh oprávněných kritiků značně zužuje. Druhý faktor hovořící v neprospěch odpůrců je jejich infikace Ďáblem. Proti Fil rovn. jsou jen ti, kterým to našeptává Ďábel – a z tohoto důvodu je třeba brát kritická slova na adresu Fil rovn. s rezervou.


Dnes již dvoudílná „kniha“ o Fil rovn. má aktuálně 410 stran. Vzniká průběžně od r. 1992, kdy autor poprvé poznal Ďábla. Jedná se o kompilát sáhodlouhých citátů z Bible, z Wikipedie a dalších převážně internetových zdrojů. Autor v knize rovněž zhusta cituje svoje vlastní příspěvky z fóra Filosofie.cz - v těch ale často cituje knihu o Fil rovn. a text knihy tedy místy tvoří vzájemně zacyklené vlastní citáty.


Nejde podle mne zřejmě o pouze hrubě zkreslující údaje, nýbrž o údaje nepravdivé, které jsou, jak uvádím v tr. oznámení, způsobilé mě označit za náboženského fanatika, nikoliv filosofa čili seriózního vědce a tak značnou měrou ohrozit mou vážnost u spoluobčanů, zejména mě poškodit v zaměstnání, narušit moje rodinné vztahy nebo způsobit mi jinou vážnou újmu, jde tudíž podle mne o tr. čin Pomluvy, nikoliv přestupek.


Dr. Dalibor Grůza v.r.


já se ale obávám, že tohle všechno co uvádíš je ozdrojované tvými vlastními písemnými výroky. I to s tím ďáblem, i to s těmi nekonečny.. jsou všechno jenom citace.


Výše uvedené výroky jsem buď nikdy neřekl nebo jsem je výslovně označil za vtip. Zároveň jsou v rozporu s mým dílem Filosofie rovnováhy. Mimo jiné protože, jak z něj vyplývá, teologický pojem Ďábel chápu přísně v materiálním smyslu jako smrt, mým cílem, kterým se zabývá mé dílo, pak není Smrt čili Ďábla zahnat, zabít, být jí infikován, jí poznat, či, aby něco našeptávala, což jsem nikdy neřekl, ale smířit se se smrtí, čili mým cílem je tzv. hodná smrt, tj. smrt pod dlouhém šťasném, důstojném životě ve stáří, téměř bez tělesné a duševní bolesti pro všechno živé. Dr. Dalibor Grůza v.r.


..výslovně označil za vtip :) .. tos viděl v televizi? Něco jako blonďatá bestie??:)) To, že si Fil rovnováhy chce Smrt spřátelit to už jsem tam upravil asi před třemi dny. Resp. nechal jsem tam ty tvoje úpravy.


Smírné řešení není možné bez odstranění výše uvedených ostatních lží do konce dnešního dne IvoHanakem, poté budu postupovat cestou práva. Dr. Dalibor Grůza v.r.


  • Milý exote Grůzo, víš kolik exotů na nás podalo už trestní oznámení? Mácha, Hassan, Hrebenar, Kaluža, Hulán... a exotopedie je zde. To by ti mělo napovědět něco o tvých šancích.
  • Milý zřejmě autore exotopedie, děkuji za upozornění od zřejmého autora exotopedia.org, zejména ohledně toho, že lživé texty-pomluvy jsou uveřejněny s Vaším úmyslným a vědomým souhlasem (stránky jsem si uložil). Své šance na úspěch dokáži zhodnotit vysoce objektivně, neboť jsem více než 10 let praktikující advokát, mimo jiné i v oboru trestního práva. Má nabídka na smír trvá. Dr. Dalibor Grůza v.r.
  • Zřejmě i výše zmínění exoti využili služeb advokátů a nebylo jim to nic moc platné.

To je ale hrozný exot, že?

 Je to ošklivý, ošklivý exot. A spamuje článek o sobě nesmysly. Asi myslí, že když je to jednou v diskuzi a ještě jednou v článku, tak se to sčítá. Ale pozor, nabídka na smír trvá a trvá. 

Klíčové pomluvy

Omlouvám se, že to toto pro nezasvěcené bude asi trochou dlouhé, ale tady jde o to, abych prokázal svoji kvalifikaci psát článek o Fil rovn. a jeho autorovi. Prostě se musím obhájit a udělat jakousi "maturitu" ze znalostí Fil rovn.


Tak tedy - Dalibore? Jestli není spíš problém v tom, že si nepamatuješ co si kde napsal, nebo resp. v tom, že znám Fil rovn. lépe než ty. Podívejme se - pro pořádek - na ty klíčové výroky, které reklamuješ jako žes to nikdy neřekl (anebo jako Blonďatá bestie jsi jen vtipkoval):


1) ... kdy autor poprvé poznal Ďábla. ...


Dalibor Grůza Grafoman


Czech Republic 1246 Posts


Posted - 15/02/2011 : 23:55:31 Měl jsem schizofrenní myšlenky v cca 20 letech, že jeden můj blízký je ďábel a že ho musím zabít, po delším duševním boji jsem došel k závěru, že i kdyby můj blízký byl ďábel, tak je to a vždy bude můj blízký a já ho mám rád a nemohu ho zabít.


Jediné dogma neboli axiom neboli jediná výchozí pravda mé Filosofie rovnováhy zní:


"Všichni živí tvorové ve skutečnosti chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou pouhé mé spekulace, to platí o celé mé Filosofii rovnováhy.


... atd..


Edited by - Dalibor Grůza on 16/02/2011 00:00:29


2) ... Tím bude zahnán Ďábel ...


To už v článku není. Ponechal jsem tebou upřesněnou formulaci, že Tím se i Ďábel neboli Smrt stane naším přítelem


3) ... Platně kritizovat Fil rovn. mohou totiž pouze ti, kteří přečetli celou knihu o Filosofii rovnováhy.


Reply author: Dalibor Grůza Replied on: 13/08/2010 15:31:49 Message:


Miloslave,


doporučuji ti přečíst mou knihu, aby jsi věděl, o čem vůbec mluvíš. Na okraj jenom chci podotknout, že ve své knize rozlišuji ty, kteří potřebují produkty ze zabitých zvířat ke svému přežití, a ostatní živé tvory, což zřejmě z neznalosti mé knihy zde zamlčuješ, proto ti doporučuji přečíst si mou knihu. Je zdarma celá k dispozici na www.filosofierovnovahy.sweb.cz česky i anglicky. Dále na okraj, kdyby jsi četl mou knihu tak víš, že se má snaha vztahuje na vztahy mezi lidmi, vztahy člověka ke zvířatům (zejména ke zvířatům chovaným člověkem) a nikoliv na vztahy zvířat navzájem, dokud nejsou příčetná, proto ti mohu ještě jednou doporučit, než mne znovu napadneš, zjisti si alespoň co ve své knize skutečně tvrdím a nevkládej mi do úst své pouhé nepravdivé domněnky.


Ona tak kniha může sloužit třeba jako studijní materiál pro psychiatry a pak má svou cenu.


Pochybuji, že za 850,- Kč za kus, a to některé z výše uvedených státních vědeckých knihoven si objednaly i několik kusů.


Dalibor


4) Druhý faktor hovořící v neprospěch odpůrců je jejich infikace Ďáblem. Proti Fil rovn. jsou jen ti, kterým to našeptává Ďábel ...


Dalibor Grůza Grafoman


Czech Republic 1246 Posts


Posted - 08/06/2010 : 20:33:13


Když se pokusím nefilosoficky zformulovat výše uvedenou racionální mystiku mé Filosofie rovnováhy, tak lze říci následujcí:


1) Ďábel-odpůrce ztělesňuje chybné myšlenky člověka před smrtí a chybné jevy, teologicky řečeno hříchy a zlo.


2) V raji nebo v dokonalém světě možná byl a bude Ďábel ztělesňovat nejmenší možnou chybnou myšlenku a jev z důvodu zabránění nudy z vševědoucnosti člověka nebo lidí před smrtí.


3) Lidé po smrti patří buď zlému Ďáblu a ztělesňují s ním tak chybné myšlenky a jevy člověka před smrtí, dravce a jejich kořist. Ďábel žije věčně, protože je ničím, absolutním vakuem v mozku člověka před smrtí a nemůže tak umřít. Tito lidé Ďábla a Ďábel jsou však odsouzení k samotě v dlouhodobém výlučném škodění člověku před smrtí a jiným živým tvorům, kdy neznají pravdu, jenom chybné myšlenky a jevy, což je při věčném životě proti dobré přirozenosti člověka a Ďábla jako padlého dobrého anděla jejich nezměrné duševní utrpení.


atd.


  • pro dnešek ende šlus. Ještě k tomu do konce týdne napíšu pár dalších zasvěcených komentářů. Jenom prosím - diskutujme slušně, věcně, bez zbytečných silných slov. Berme v úvahu, že Grůza je oproti megaexotům typu Mácha přeci jen jakási muší váha.

Doporučuji můj příspěvek v této diskusi nazvaný "nabídka smíru, kterou nelze odmítnout", který byl cenzurován viz [[3]] .


Jistě cítíš, že minimálně body 2), 3), 4) a zřejmě rovněž bod 1) tě neopravňuje k výrokům, které jsi napsal o Filosofii rovnováhy, přesto oceňuji tvou snahu o větší korektnost a zřejmě nepošlu na PČR shora uvedené upřesnění tr. oznámení, i když tyto tvé výroky jsou nepravdivé.


Dr. Dalibor Grůza v.r.


d.Except as otherwise agreed in writing by the Licensor or as may be otherwise permitted by applicable law, if You Reproduce, Distribute or Publicly Perform the Work either by itself or as part of any Adaptations or Collections, You must not distort, mutilate, modify or take other derogatory action in relation to the Work which would be prejudicial to the Original Author's honor or reputation. Licensor agrees that in those jurisdictions (e.g. Japan), in which any exercise of the right granted in Section 3(b) of this License (the right to make Adaptations) would be deemed to be a distortion, mutilation, modification or other derogatory action prejudicial to the Original Author's honor and reputation, the Licensor will waive or not assert, as appropriate, this Section, to the fullest extent permitted by the applicable national law, to enable You to reasonably exercise Your right under Section 3(b) of this License (right to make Adaptations) but not otherwise.


Celé dílo včetně filmu je zhotoveno pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0). Proto jsi porušil autorské právo k dílu, což je rovněž dle trestního práva nepřípustné.


[[4]]


Moje nabídka smíru, která se nedá odmítnout, trvá.


Dr. Dalibor Grůza Ph.D.


... Ale pozor, nabídka na smír trvá a trvá.


Nabídka na smír, kterou nelze odmítnout (viz výše), trvá do konce dnešního dne viz tebou zcenzurovaný příspěvek v této diskusi na: [[5]] , poté budu postupovat cestou práva. Upozorňuji tě, že porušení autorského práva (viz výše) je zřejmě trestné i podle práva USA, kde je registrován server Vašeho webu. Podstatný je i tvůj souhlas jako zřejmého autora exotopedia.org s tímto porušením autorského práva viz výše v diskusi.


Dr. Dalibor Grůza v.r.


Jistě jsou mezi správci a autory i lidé, kteří se vyznají v právu a jsou schopní proti podbobným infantilním "útokům" ochránit.


K útokům exotů: Věřte, že to zkoušely jiné kalibry, typu Hassan, který se snažil vypátrat i kdo je majitelem. Samozřejmě se mu to nepovedlo, protože stránky se nacházejí na serveru v USA a jelikož nejde o nějakou propagaci fašismu a podobné věci, policie se tím vůbec nebude zabývat. Pan Grůza s tím nic neudělá. Pokud by mohl, nesnažil by se o smír, ale prostě by popsal kroky, které by vedly k našemu "odhalení". Myslím, že dobře ví (pokud to není blázen, což není vyloučeno), jak nízké jsou jeho šance. Proto tu vyhrožuje.


Ano - jednání dr. Grůzy a jemu podobných je typické pro ty, kteří zjistili, že jim někdo šlápl na jejich opuchlé, ale značně zranitelné ego. Aby skryli, že jsou slabí, kopou kolem sebe ve formě ubohých výhrůžek, aby svou slabost a zbabělost zakryli... Kdyby byli opravdu silní a sebevědomí, nemohlo by je toto příliš rozhodit...

 Je moc dobře vidět, že pan Grůza je právník. Používá charakteristické "slovní veletoče" + výhrůžky žalobou (s nulovou šancí na úspěch, nutno podotknout) a myslí si, že když bude hrozit TO, tak si z toho každý nasere do "šasí" a bude po jeho. Toto fungovalo možná v 90-tých letech, ale ne v roce 2012. I kdyby měl IP adresy všech lidí, tak to nic neznamená. IP adresa není žádný důkaz, je to jen identifikátor sítě kde se dané PC nalézá, není to identifikace jednotlivého PC, i kdyby se zjistila adresa konkrétního PC, tak musí dokázat, že před ním seděla určitá osoba a i kdyby tam byl nějaký program, který by identifikoval určitou osobu, není to žádný hodnověrný důkaz. Na policii se na to vykašlou, protože získávat nějaké důkazy je drahé a pracné a s nejistým výsledkem. Policie to stejně odloží a milému panu Grůzovi suše řeknou, když zastává tak radikální názory, že má s oponenty prostě počítat. A tím celá tato komedie skončí. 

Věř mi, že vím, kdo z ČR za tento server odpovídá, stejně jako vím adresu Vašeho serveru v USA, přesto jsem učinil nabídku smíru, kterou nelze odmítnout. Možná, že to nemůžeš pochopit, protože podle sebe, soudíš mne. Já jsem katolík a miluji rovněž své nepřátele. Jestliže se chceš o mých pohnutkách dozvědět téměř vše, nic netajím, pak to zjistíš na [[6]] v topicu: "Miluji i nepřátele kraj. pravice útočící Fil.rovn." a detailně viz Universální etika mé Filosofie rovnováhy, I. kniha viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz . Dr. Dalibor Grůza v.r.


A co teď bude dál..

Dalibore, ještě pár slov k tomu proč tady vzniklo tvoje heslo, co to jsou a nejsou pomluvy a jak to bude dál:


1) Chápu, že to že ses objevil zde na exotopedii je největší událost ve tvém životě za poslední roky. Nicméně – prosím vem na vědomí, že na rozdíl od tebe lidi choděj do práce a neseděj celý dny u internetů u kterých vymejšlí p4čoviny. Čili se pomalu připravuj na okamžik, kdy diskuze tady ustane a budeš si muset najít opět nějakou jinou intelektuální činnost. Jinak samozřejmě pokud budeš dál perlit a objevovat (a ty budeš:) tak se ty perly tady budou dál objevovat formou citací. Tvoje heslo zde není ještě dokončené a určitě by to chtělo více vypilovat, aby to bylo přehlednější a pro nezúčastněného čtenáře stravitelnější.


2) Jak jsi už naznačil sám - zveřejnění na exotopedii je největší reklama pro Fil rovn v její historii. V tom jsem s tebou zajedno. I když to není žádné její velebení, ale pouze citování – tak jak vidíš v diskuzi výše – můžeš i zde najít nějaké opatrné příznivce svých myšlenek. Proto bych byl na tvém místě s tou uražeností opatrnější.


3) Tvoje heslo tady je velmi – velmi – velmi neutrální a bohatě ocitované, ozdrojované. O pomluvách nemůže být ani řeči. Samozřejmě autorské dílo může být citováno, ať už za účelem recenze, kritiky apod. Určitě to není tak, že by Fil rovn. nikdo nesměl ani zmínit – aniž bys to byl ty Sám, kdo jí bude zmiňovat. Sorry. Na tom to hasne. Citace je prostě citace. Pokud se ti něco nelíbí a něco tě uráží - tak jsou to jen a jen tvoje vlastní výplody. Pokud tě uráží tvoje vlastní dílo, tak.. ehm. No prostě já ani exotopedie za to fakt nemůžou.


4) Nevím, jestli sis všimnul, ale svojí Fil rovn.aplikuješ pouze na těch, kteří se jí nemůžou bránit. Na psovi z útulku, na myších, brojlerech... kteří ti nijak odporovat nemohou ani když s nima vyvádíš frutariánský veletoče. A když se proti Fil rovn. postavila tvoje přítelkyně, tak cos udělal?? Kopnul jsi jí do prde!e. Já se do prde!e kopu trochu hůře a tak kolem sebe sekáš paragrafama jak vzteklej malej parchant. Přitom ani není řeči o tom, že by tě tu někdo kritizoval. Jsi tu pouze citovaný.


A to je přesně ten důvod proč spadáš do kategorie Exotů. Právě proto, že Ty - a né nějaká Fil rovn. - ale Ty Osobně nesneseš, když je někdo proti. A tak si vybíráš jen takové oběti, které ti ani nemohou odporovat. A to z tebe dělá Exota.


Taky z tohoto důvodu okupuješ na plný úvazek fórum, které je bez aktivního admina. Kde ti nikdo moc nemůže odporovat. Z tohoto titulu se kvalifikuješ také mezi exoty typu „internetus“.


5) Nezdá se mi, že bych byl nějaký Nepřítel Fil rovn. a propagoval tím násilí na zvířatech, jak jsi tu napsal. Naopak. Jen ať se všichni dozví, co vyvádíš doma za pokusy (na těch, kteří ti nemohou ani nic říct, natož tě nakopat do prde!e).


6) Nezdá se mi, že bych byl nějaký tvůj Nepřítel. To, že sem ztratil s tebou ten čas a tvoje heslo zde na exotopedii vyrobil, je spíš krajně přátelský akt. Jak už jsem uvedl – tohle je největší událost v tvém životě za poslední roky – a jakýsi milosrdný mentální kopanec do Tvojí mentální prde!e. Aby sis uvědomil, že na internetu nejsi sám a že žijou taky ještě jiný lidi. Že vyvádíš a píšeš totální pí4oviny, který tě můžou zruinovat ještě i nad rámec toho, že jsi psychiatrický klient. Tedy řečeno terminologií filosofie rovnováhy – to, že jsem se vůbec obtěžoval tě tady zmínit je ode mě akt milosrdenství a udělal jsem to proto, že mi nejsi jako můj bližní lhostejný a že tě – svým způsobem - miluji.


Vzhledem k tomu co všechno jsi na sebe na internetu napsal za hovadiny - bych si na tvém místě napřed raději intenzivně zametl před vlastním prahem a zabejval se teď sám sebou a důvody proč to všechno vzniklo, než nějakou exotopedií a jejími autory.


A ještě jednou upozorňuji – ta zábava, vzrušení a pocit důležitosti, který ti exotopedia vnesla do života velmi záhy vyprchá. Brzy už tu na tebe nebude nikdo reagovat. Tak si radši rozmysli už teď, kam vrhneš svojí energii od příštího týdne dál. Já na tebe nebudu mít věčně čas.


7) Na harašení paragrafy nereflektuji. Jednak proto, že to děláš jenom pro svojí zábavu a je to záminka jak udržet při životě diskuzi tady a ještě o chvíli prodloužit zájem o tvojí osobu. A potom - nějaké TO apod. vůbec neřeší tvůj problém. Ten skutečný problém, kvůli kterému tady vzniklo tvoje osobité heslo.


Reply author: webmaster Replied on: 25/05/2012 11:30:10 Message:


Přišlo mi dožádání z policie, ohledně "oznámení". Sdělil jsem jim informace, které byly požadovány.


- uživatele µετάνοια jsem zablokoval (prošel jsem poslední jeho příspěvky, v podstatě jen hádky a osobní útoky na uživatele D.G.)


- uživatele D.G. bych požádal jestli by vzhledem k množství svých příspěvků nezvážil založení vlastního fóra (existuje k tomu mnoho hostingu zdarma, např. [[7]] ), případně pro jeho filosofický systém vytvořím samostatné podforum.


Každopádně bych podobné záležitosti nerad řešil znovu.


(viz [[8]] )


Přesto, že mám jednoznačnou právní převahu, což jsi zatím zřejmě nepochopil, jsem ochoten dohodnout podmínky smíru viz [email protected], jsem ochoten tvé protiautorskoprávní jednání proti dílu Filosofie rovnováhy proti její výše uvedené autorské licenci i nyní dodatečně v tomto smíru autorskoprávně legalizovat. A to z důvodu, že cílem Filosofie rovnováhy není napravovat svět klackem, nýbrž změnit morálku lidí a tím i Vaší přátelstvím mikroorganismů na základě návrhu zákona o porážkové dani a navazující legislativy za účelem plnění povinnosti dle Filosofie rovnováhy všeho živého působit co možná nejméně smrti a bolesti. Dr. Grůza v.r.


  • Nejlepší by bylo na dr. Grůzu přestat reagovat - to podporuje jeho pocit důležitosti a domnělé převahy. Jakmile nebude mít zpětnou vazbu, přestane ho to bavit :)
PARAGRAFY


ad You must not distort, mutilate, modify or take other derogatory action in relation to the Work which would be prejudicial to the Original Author's honor or reputation. ..se nevztahuje na parafrázování (tj. přeformulování cizích myšlenek vlastními slovy) a následnou kritiku, ale na publikaci daného díla. Tahle dispozice je zde explicitně řečena, dokonce i v Daliborově citaci (... if You Reproduce, Distribute or Publicly Perform the Work either by itself or as part of any Adaptations or Collections, ...). Z tohoto důvodu proto autorské právo není dotčeno, neboť v hesle na exotopedii není dílo reprodukováno, distribuováno ani veřejně předváděno.


ad věta Platně kritizovat Fil rovn. mohou totiž pouze ti, kteří přečetli celou knihu o Filosofii rovnováhy., která je Daliborem označená za lživou. jednoduché řešení je jemná změna formulace, aby bylo patrné, že daný výrok je dedukcí autora hesla na exotopedii. Jako odůvodnění této dedukce by pak bylo možné uvést např. odkaz na onen citát o Miloslavovi, byť si myslím, že příklady by šly nalézt i jiné. Výrok lze dostatečně tedy změnit např. nahrazením slova "totiž" slovem "zřejmě" (Platně kritizovat Fil rovn. mohou zřejmě pouze ti, kteří přečetli celou knihu o Filosofii rovnováhy.) Potom již není pochyb o tom, že výrok je platným osobním názorem autora hesla, který má za to, že pokud je Dalibor konfrontován s dobrým argumentem hovořícím proti filosofii rovnováhy, tak se snaží této kritice vyhnout odkazem na obrovsky tlustou knihu doufajíce v to, že se nikomu nebude chtít tak tlustou knihu číst. Proti tomu soud nemůže nic mít a to ani tehdy, pokud by existoval způsob, jak ukázat, že se autor této myšlenky mýlí. Mýlit se rozhodně není trestné.


ad věta Vzniká průběžně od r. 1992, kdy autor poprvé poznal Ďábla. Tuto lze přeformulovat Vzniká průběžně od r. 1992, kdy autor poprvé ve svých schizofrenních myšlenkách poznal Ďábla. Takto zcela přesně vychází z odkazované zdroje, nic nezkresluje ani nevyvolává falešné doměnky. Nejsem si ale jist, zda tato věta - takto exaktněji a správněji formulovaná - neznevažuje v očích běžného čtenáře Daliborovu teorii ještě více, neboť je tím dáno najevo, že Daliborovým popudem nebyl žádný transcendentální prožitek (tímto by alespoň mohl oslovit věřící populaci), ale prostá schizofrenní příhoda (a tímto neosloví nikoho).


podobným způsobem by se jistě dalo postupovat i v dalších větách, které zde v diskuzi Dalibor označuje za hrubě zkreslující. Opravdu si ale nejsem jist, zda by spíš Dalibor neměl být rád, neboť inteligentní člověk hrubě zkreslující citáty pozná a tím u něj heslo v exotopedii ztrácí na přitažlivosti, neboť to vypadá, jako by si někdo s někým vyřizoval účty. Na druhé straně, pokud budou výroky naformulovány exaktně, pak je celé heslo mnohem více důvěryhodnější a to určitě není v Daliborově zájmu.


Své návrhy uveřejňuji pod "Public domain", tedy bez jakýchkoliv omezení s nimi může kdokoliv kdykoliv a jakýmkoliv způsobem disponovat :-)


Aby jsi viděl, že tě nechci zbytečně persekuovat za tvé protiprávní chování, učiním následující odborný právní výklad jako právník, advokát.


d.Except as otherwise agreed in writing by the Licensor or as may be otherwise permitted by applicable law, if You Reproduce, Distribute or Publicly Perform the Work either by itself or as part of any Adaptations or Collections, You must not distort, mutilate, modify or take other derogatory action in relation to the Work which would be prejudicial to the Original Author's honor or reputation. ...


d.Není-li dohodnuto jinak písemně poskytovatelem licence(tedy i dodatečným smírem se mnou jako poskytovatelem licence) nebo může být jinak povoleno rozhodným právem, jestliže reprodukujete, distribuujete nebo veřejně provádíte (česky zveřejňujete, např. v tvém případě internetem) dílo buď samostatně, nebo jako součást jakýchkoli úprav (např. v tvém případě parafrází) nebo sbírek, nesmíte narušit, zohavit, upravit nebo přijmout jiné hanlivé opatření ve vztahu k dílu, která by byla na újmu původní autorovy cti nebo pověsti. ...


Z výše uvedené vidíš, že nejde o slovíčka, ale o to, že jsi vytrhl z kontextu, vybral pasáže z mého díla a svými parafrázemi je hrubě a urážlivě zkreslil, což mělo za cíl hrubě znevážit mé autorské dílo, což je jednoznačně porušením této autorské licence v podstatném rozsahu. Dále z výše uvedeného vidíš, že s mým souhlasem jako poskytovatelem licence ve smíru, který můžeme uzavřít, je možné tvé protiprávní jednání dodatečně zlegalizovat. Dr. Grůza v.r.

Dalibore, parafráze rozhodně není adaptací literárního díla, neznásilňuj tu češtinu ani angličtinu. Navíc, parafráze není dokonce ani úpravou díla. Parafráze není úpravou ničeho. Jde o extrakci myšlenky z nějaké objektivní formy (např. textu), kterou je myšlenka vyjádřena, a následné nové (autorsky originální, původní a tvůrčí) vyjádření té samé (neupravené) myšlenky ve zbrusu nové (nikoliv ve staré a jen upravené) objektivní formě (např. opět v textu). Parafráze vůbec není zveřejnění ani užití tvého díla. Zveřejněním a užitím díla je citace (nikoliv parafráze), ta v exotopedickém článku taky byla užita a byla užita v souladu se zákonem - viz §31 autorského zákona. S tvou interpretací v žádném případě nelze souhlasit !
 Mimochodem, nevím, zda stále studuješ IP adresy, ale já nejsem autorem tvého hesla na exotopedii, dokonce nejsem autorem jediné čárky kdekoliv na exotopedii, mimo tuto diskusi, do které jsem se zapojil jen proto, že bráním svobodu projevu, resp. se mi nelíbí tvoje právnické strašení, neboť si myslím, že sám (jakožto praktikující právník) moc dobře víš, jak se věc má. 85.162.222.54 25. 5. 2012, 19:05 (UTC)
 

Reply author: Dalibor Grůza Replied on: 26/05/2012 08:08:55 Message:


quote:Originally posted by neronis


kirmak, mě nepřijde moc jako filozofie rovnováhy mávat tady policajtama. Ať si je narve do vagíny


Dalibor není schopný nad svými problémy přemýšlet sám za sebe, takže se mu musí přizpůsobit jeho okolí. A jen kvůli tomu, že si způsob své osobní obrany formuloval do sáhodlouhých společenských traktátů to neznamená, že jde o nějaký společenský systém.


[[9]]Neronisi,


podle Filosofie rovnováhy je věta: Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav mu i druhou. a bude-li ti brát plášť, nech mu i košili Lukáš 6,29 z evangelií, v rozporu se základem učení Ježíše Nazaretského možná Krista, kterým je láska. Jde podle mne z 51-60% o pozdější přídavek nějakého masochisty. Správné pojetí této situace dle lásky představuje Universální etika mé Filosofie rovnováhy, I. kniha. Správnou odpovědí na tuto situaci by měl být podle mé etiky vždy výchovný (tedy s láskou vedený), nikoliv zničující protiútok. Dám ti příklad, představ si dítě, které uhodí svého rodiče do jedné tváře, jestliže by mu rodič nastavil i druhou tvář a neučinil by žádné výchovné protiopatření, tak by z dítěte nakonec mohl vyrůst masový vrah. Láska rodiče k takovému dítěti se projeví především v podobě tohoto výchovného protiopatření, které je učiněno s láskou, tedy aby opravilo tuto chybu v chování dítěte, nikoliv dítě za trest zničilo.


Stejně i já činím výchovné, nikoliv zničující protiopatření proti útoku kraj. pravičáků, možná fašistů proti protiprávnímu útoku proti Filosofii rovnováhy, abychom se nedočkali budoucí společnosti masových vrahů, a naopak oni činí výchovná protiopatření proti mé slabosti v boji, jinak řečeno svými útoky mne učí bojovat. Jde jako ve všem o způsob vzájemné výchovy, nikoliv zničení nás všech milosrdnou evolucí přírody, teologicky-biblicky řečeno evoluce přírody nás prostřednictvím našich vztahů vychovává, abychom se podobali Hospodinu zástupů (hebrejsky adonaj cava), což lze přeložit rovněž jako Hospodinu armády (viz můj film).


(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )


viz [[10]]


Reply author: Dalibor Grůza Replied on: 06/06/2012 10:37:58 Message:


V čem se liší a v čem se shodují nacismus a Filosofie rovnováhy


Základy filosofie nacismu lze popsat následovně:


... Hitler tento postoj vyjádřil slovy: “Příroda je krutá, proto i já jsem krutý.”, šlo o sociální darwinismus, tedy by to šlo přeformulovat: “Charles Darwin objevil ve své teorii evoluce přírody, že příroda je krutá, proto i nacisté jsou krutí”, tedy mohou zabíjet i nepřátelské ženy a děti jako dravá zvířata, která jsou jako smečka vlků milosrdní jen k zdravým členům své smečky, v přírodě zabíjí i samice a mláďata své kořisti, a to na rozdíl od Stalina a jeho armády, kteří dle starodávné tradice jako pokračovatel stepních Mongolů nesměli zabíjet ženy a děti.


Nebo podle Himmlera: “Člověk není nic speciálního, jen kus přírody.”, či ve výcvikové příručce SS: “Koncept humanity je biologický nesmysl”, čili humanita je podle nacistů, resp. podle darwinismu umělý výtvor člověka, který je proti přírodě a neplatí v přírodě.


Nietzscheho filosofie je pak pouhé přenesení darwinismu do filosofie. Západní pojetí darwinismu, že boj o život v rámci potravního řetězce se v lidské společnosti uskutečňuje v rámci svobodného trhu, je podle mne nedůsledným použitím darwinismu, které ponechává v platnosti v rozporu s darwinismem a jeho učením mnoho ze staré náboženské, tedy především židovské a křesťanské morálky ve společnosti.


Toto, resp. darwinismus je v rozporu se základy evoluční hypotézy dle Filosofie rovnováhy, kterou by šlo shrnout následovně:


Příroda je milosrdná, proto i já jsem milosrdný (blíže viz můj dokumentární film: "Filosofie rovnováhy a porážková daň. Je evoluce přírody milosrdná?" se stanovisky odborníků přírodovědců k této evoluční hypotéze).


Největší humanismus, čili všeobecná láska čili všeobecné milosrdenství a největší síla blížící se všemocnosti (viz hebrejské biblické pojmenování adonaj cava lze přeložit jako Hospodin zástupů nebo Hospodin armády) je cíl evoluce čili vývoje přírody u všech živých tvorů (prostřednictvím mé přírodovědecké evoluční hypotézy o schopnosti všech mikroorganismů rozeznat a i geneticky si zapamatovat svého přítele a nepřítele, dokázaný mnou uskutečněnou symbiózou mého psa čili dravce a mých slepic čili jediné jeho zvířecí kořisti viz mé téma Ráj začíná vědeckým pokusem na mé zahradě na fóru [[11]] ).


Důsledkem výše uvedených chybných východisek nacismu spočívajících v použití darwinismu podle mého názoru byl konečný evoluční neúspěch Hitlera a nacistického Německa ve druhé světové válce.


Souhlasím ale s nacismem, co se týká v nacistickém Německu platné do dnešní doby nejdokonalejší a nejrozsáhlejší uzákoněné ochrany zvířat a přírody, jaká kdy byla v Evropě uzákoněna (Hitlera, Goringa, Himmlera i Rudolfa Hesse by šlo označit za zásadní ochránce přírody, v dnešní terminologii za politiky blízké stranám Zelených v Evropě, Hitler údajně sám dohlížel na tvorbu těchto zákonů na ochranu přírody a zvířat). A to z důvodu mé evoluční hypotézy o milosrdnosti přírody, tedy že v přírodě se uplatňuje jediná morálka, resp. láska, resp. milosrdenství ve vztahu ke všem živým tvorům i k těm nejposlednějším jako jsou jediná živá buňka, bakterie či vir, že tedy neexistuje a v přírodě neplatí dvojí morálka, a to mezilidská morálka a morálka k ostatním živým tvorům. Základním evolučním přírodním zákonem této jediné morálky je dle Filosofie rovnováhy povinnost všeho živého působit co možná nejméně smrti a bolesti.


(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )


Literatura:


[[12]] , [[13]]Měsíc nám utekl jako voda, tak jak je to s tím TO? Koho předvolali na policii nebo k soudu?