Exotologie

Z Exotopedia
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Úvod

Exotologie se zabývá zkoumáním fenoménu exotství a typologií exotů. Z důvodu nepřeberné petrosti forem exotství se exotologie nutně specializuje na subdisciplíny. Mezi základní otázky, které zkoumáme v exotologii, patří:


 • Obecná teorie exotství
  • Typologie exotů
  • Projevy exotství
  • Zdroje exotství
  • Vývojová stádia exotství
 • Zkoumání fenoménu exotství u jednotlivých exotů

Morální riziko exotologů

Všichni exotologové by si měli uvědomit, že exotologický výzkum a dokumentování konkrétních exotů by nemělo být formou pomsty exotovi, ale obohacení lidského poznání. Při exotologickém zkoumání je nutné potlačit zášť vůči exotovi (stejně jako zoolog necítí zášť vůči zkoumanému hmyzu), aby výsledky výzkumu byly objektivní. Případné ukvapené a emocionální závěry snižují efekt a kvalitu výsledků exotologického výzkumu. Nezávislý čtenář pak ztrácí v takovéto výsledky důvěru.


Internetová exotologie

Jedná se o subdiscilplínu exotologie, která se zabývá tzv. internetovými Exoty (lat. Exotus Internetus), jejich charakterem, chováním a způsobem vzniku a vývoje exotství. Tato subdisciplína stála u vzniku exotologie jako takové. Účel a přínos internetové exotologie, vedle čistě vědeckého přínosu exotologie svým zkoumáním pomáhá uživatelům internetu orientaci mezi exoty. Případně na základě výzkumných výsledků jednotlivých exotů lze lépe hodnotit relevanci a důvěryhodnost projevů těchto exotů na internetu.


Definice druhu „exotus internetus“

Internetový Exot je exot, který:


 • své exotství se projevuje prostřednictvím internetových kanálů,
 • jedná způsobem, který je mezi internetovou komunitou nepatřičný (falešné identity, obtěžování, elektronická agrese ve formě výhrůžek, vandalizací, spamu apod.).

To, že je někdo podivín, nebo magor a má blog, nebo diskutuje na internetu, ještě neznamená, že je „Exotus Internetus“.


Vědecká nomenklatura internetových exotů

V exotologii zkoumáme druhy z rodu exotů (lat. Exotus), druhu internetových exotů (lat. Internetus). Podobně jako v zoologii dále rozlišujeme poddruhy exotů, které vycházejí hlavního zdroje a projevů exotství zkoumaného jedince. Poddruhy exotů lze (narozdíl od zoologie) kombinovat v takových případech, kdy existuje víc výrazných rysů exota.


dětský (infantilis)

Exot je ve skutečnosti dítětem, kdyby mu bylo 10 let jeho chování by bylo běžné, je naivní, často má nereálné představy o světě i o sobě. Na internet se uchyluje, protože jeho okolí mu nenaslouchá. Tito exoti mají o sobě utkvělou představu, že jsou "zázračnými dětmi", jsou talentováni a čeká je skvělá budoucnost.


Zdroje exotství: vliv rodičů, kteří své dítě udržují v utkvělé představě vlastní výjimečnosti, takovýto exot pak setrvává ve své dětské formě i nadále.


pubescent (pubescent)

Jedná se zpravidla o sexuálně traumatizovaného jedince, který se projevuje extrémní potřebou prezentovat svojí sexualitu a svou sexuální úspěšnost. Exot pubescent v době puberty a následujících letech byl beznadějným panicem, a ani se nesetkával se sympatiemi svých potencionálních sexuálních partnerů. V pozdější době, kdy se jim podařilo získat nějaké „sexuální“ ostruhy, se snaží sami sobě vykompenzovat trauma z mládí a obtěžují okolí často vymyšlenými historkami o svém sexuálním životě. Zdůrazňují význam množství sexu, případně množství sexuálních partnerek na kvalitu života. Kompenzují si tak absenci podobných zkušeností z puberty, avšak si neuvědomují, že jejich publikum již nejsou pubescenti. Podobně jako v případě exota dětského, by podobné chování exota pubescenta nebylo divné u jedince v pubertě.


Zdroje exotství: trauma způsobené neúspěchem v hledání partnera v průběhu svého dospívání a s tím související závist ostatním jedincům v okolí.


zoufalec (desperatus)

Pro exoty typu zoufalec je internet a virtuální život jakýsi únik ze svého neúspěšného života, na internetu si budují novou, méně zoufalou existenci.


Zdroje exotství: trvající neúspěch v profesním, osobním a rodinném životě.


psychotik (psychoticus)

Internetové exotství je výsledkem některé z psychických chorob (např. schizofrenie).


Zdroje exotství: přechodná nebo trvalá psychóza či psychická nemoc


podvodník (fraudator)

Jedná se o nepoctivce, který se na internetu pod rouškou anonymity a neomezených možností utrhl z řetězu. Sociopatiční exoti pak jsou schopni vyhrožovat v diskusích, mailem apod. Často vyhrožují žalobami, žalobičkami, či trestními oznámeními.


zdroj exotství: sociální patologie exota, finanční nouze, apod.


vypovězenec (exul)

Exot je z nějakého důvodu bez přátel a není přijímán svým okolím, na internetu pak hledá nové přátelé a publikum. Často poté přilne k nějaké skupině nebo se fixuje na pofiderní virtuální hodnoty (počet přátel na Facebooku, počet příspěvků v diskusi pod svým článkem apod.). Vypovězenec dá přednost konfliktním reakcím před žádnými, pocit samoty a odloučení je právě to, před čím prchá na internet. Avšak to, že v původním životě byl společensky vyloučen, mívá často i racionální důvod (konfliktní chování, nepoctiovost, sociopatické chování, apod.). Z toho důcodu je postupem času v podobné situaci i na intenetu. Často hledá nové virtuální identity (mění sociální sítě a zájmy).


Zdroje exotství: pocit osamělosti, vyloučení, absence skupiny lidí kam by patřil


kazatel (ecclesiastes)

Exot kazatel má neuvěřitelnou potřebu okolí přesvědčovat o nějakých vyšších pravdách a to bez ohledu, zda o to okolí má zájem. Exot je přesvědčen, že zná nějakou vyšší pravdu, kterou ostatní neznají nebo doposud z nějakého důvodu nepochopili. Kazatelé jsou identifikování jako exoti ve chvíli, kdy jejich „evangelizace“ začíná být okolí na obtíž anebo se fanaticky snaží obhajovat zcela neobhajitelné názory.


Zdroje exotství: neschopnost dosánout ocenění za reálnou činnost, touha dosáhnout autority a respektu zprostředkovaně („Kážu-li dobro, jsem dobrý.“)


šarlatán (hariolus)

Exot trpí nenaplněnou touhou po uznání v nějakém oboru (často vědeckém nebo technickém). Tito exoti mají romantický dojem, že existuje množství úžasných objevů, které leží na dosah ruky, odmítají standardní postupy, které jsou neromanticky pracné a neslibují rychlý úspěch. Postupem času, aby si udrželi zbytky respektu u naivních důvěřivců, se uchylují k záměrné mystifikaci a mnohdy i k podvodům. Šartlatáni z počátku své fikci obvykle věří, postupně jsou však realitou tlačeni k spirále lží. Prototypem šarlatána bývají vynálezci perpeta mobile. Chabé výsledky nahrazují velkým důrazem na prezentaci své činnosti, a odváděním pozornosti od postaty věci k nepodstatným detailům. Často deklarují, že jsou obětí konspirace "padouškých" odpůrců jejich objevů.


Zdroj exotství: frustrace z nedokončeného vzdělání, neuspokojené sny z dětství, nechopnost systematické vědecké práce, touha po uznání v intelektuální sféře


onanista (masturbatus)

Exot má neustávající touhu po veřejné "masturbaci" svého ega. např. Honza ZZR Neustále se vychloubá a povyšuje. Výsledkem toho bývají výstřelky v diskusích a sebechvalný obsah webových stránek a blogů. Masturbatus nejprve své okolí šokuje, nikdo nevěří, že to myslí vážně, poté co je shledán exotem je jeho aktivita zdrojem obecného veselí.


Zdroje exotství: komplex méněcennosti


uctívač (cultor)

Exot se stane uctívačem nějaké oblasti nebo myšlenky, v nenávistném prostředí internetových diskusí se polarizuje v reakci na urážky objektu, který uctívá. Často jsou takovýmito exoty ženy, které fanaticky brání nějakou známou osobu, politika nebo stranu. Jako Exotus Internetus jsou klasifikovány v případech, kdy úroveň jejich projevů přesáhne běžné diskusní hašteření, a zvrhne se do patologické formy (falešné identity, vyhrožování, vandalizace Wikipedie apod.).


Zdroje exotství: absence reálných životních problémů, absence životního partnera apod.


nenávistník (osor)

Nenávistní exotové jsou z velké části ovládáni svojí nenávistí, mnohdy přerůstající až do posedlosti. Nenávist může být pocházet z doby před internetovou deviací exota, například nepřítel z dětství, sok v lásce apod. V takovýchto případech exot unaví vlastní zahořklou nenávistí své okolí, které ho už odmítá poslouchat, proto přesouvá své působení na internet, aby se zde stal členem druhu exotus internetus. Výrazné projevy nenávistného exotství lze pozorovat v diskusích týkajících se fotbalu, uživatelé jsou často postiženi nenávistí vůči týmu nebo hráči rivala apod. Projevy exotství některých účastníků v těchto diskusích však bývají omezené právě na doménu sportu. Vzhledem ke kulturně sociálnímu kontextu je nutné tyto projevy brát s větší rezervou. Nenávistné exotství se může projevit i jako důsledek konfliktního a agresivního prostředí internetových diskusí, původní jedinec není schopen přejít urážející hašteření sistujících, nebo ignorovat cizí názory, se kterými nesouhlasí. Internetová témata bere osobně a začne nenávidět určitou osobu, nebo skupinu lidí.


Zdroj exotství: pocit křivdy způsobené nenáviděným subjektem, závist vůči nenáviděnému subjektu


Mutantní kombinované formy exotství

Charkter exota, jak bylo uvedeno výše v textu, může spadat do více kategorií najednou. V naprosté většině případů si pak vystačíme s kombinací dvou dominantních rysů exotství - tedy mutací dvou poddruhů. Příkladem nám může být exot Jiří Hrebenar, který je jasným exemplářem exotus internetus disperato-osor - tedy zoufalec-nenávistník. V případě zkoumaného individua původní čistý poddruh zoufalec v důsledku životní frustrace zmíněného exota zmutoval do kombinovaného stádia. Právě nenávistnícký rys (osor) bývá často pozorován v kombinovaných formách.


Symbióza exotů

Některé druhy exotů jsou k sobě přitahovány, například pravidelné "laškování" mezi ucívači a nenávsitníky tvoří již neodmyslitelnou kulisu většiny internetových diskusí nad politickými tématy.


Dalším typickým symbiotickým vzorcem bývá vztah mezi šarlatánem a uctívači. Šartlatán vzhledem k "mystické" pozvaze svých „vědecko-technických“ aktivit, je shcopen vyvolat důvěru především u lidí, kteří mají svojí schopnost úsudku emocionálně deformovanou - jako tomu je u uctívačů. Takováto kombinace je schopná ve virtuálním prostředí vygenerovat značné bludy, případně zmást i normální lidi.