Hrebenar - svaz pacientu

Z Exotopedia
Přejít na: navigace, hledání


Svaz pacientů se nejspíš zbláznil


Doktorská sága o chudých doktorech a nezvedné společnosti pokračuje. Já už se ani nestačím divit co všechno se děje. Všichni chtějí utíkat. Celé mi to připomíná to rčení, kdy všichni prchají z lodi a nechají na opuštěné palubě jenom ty krysy.


Doktoři chtějí navýšit své příjmy na 1,5 až troj násobek průměrného platu. Hmm, tomu říkám nádherný požadavek. Ti, kteří berou již nyní 40 000 až 50 000 měsíčně chtějí za svou práci víc. Najednou zde máme desetitíce doktorů na špičkové světové úrovni, a tak si jako velmi bohatý a štědrý stát můžeme dovolit platit tak vysoké gáže někomu, kdo zapomněl na své pacienty a totálně pošlapal Hippokratovu přísahu.


Nyní občané tohoto státu mohou pohledět skutečnosti do očí. Lékařům je jedno jestli někdo kvůli jejich požadavkům umře. V lékařských odborech je převelké lobbi, které si jde napříč společností za svým vytouženým cílem. Právě ty odbory těch osob, které by si měli vážit lidského žvota nejvíce, ho nyní pošlapávají a ničí. Svět se asi opravdu zbláznil. Hrstka pošetilých odborů využívá svého společenského a psychologického vlivu ve společnosti. Svatozář lékařského oboru bledne rychlostí světla. Śéf lékařských odborů Martin Engel se nestydí prosazovat nezákonný nátlak. Veřejně každému z nás vyhrožuje. I když se to všechno děje veskrze televizní obrazovky, tak se nic neděje. Co všechno se ještě musí stát, aby někdo podal žalobu na lékařské odbory?


Zřejmě se tak nikdy nestane a všeobecné vydírání a zastrašování lidí bude legitimním nástrojem politické kultury. Nyní se k bláznivým doktorům přidal Svaz pacientů. Když jsem včera sledoval řeč předsedy tohoto sdružení, tak jsem nevěřil, že toto může předseda tohoto svazu vůbec prohlásit. Jsou vůbec lidé jako je Luboš Olejár a jeho kolegové kompetentními k výkonu své funkce? Ptám se tedy co je to za svaz. Nyní to tak na oko vypadá, že pacienti se postavili za doktory a požadují spolu s nimi, aby lékaři dostali vyšší platy. Jenže tento svaz lže jako když tiskne.


Pacienti by si nikdy nevybrali podporu takové zhovadilosti jako jsou doktorské požadavky. Zde hovoří jenom názvy obou sdružení a to je všechno. Dvě lobbistické skupiny se snaží prosadit stejné cíle. Tady nejde o doktory a pacienty. Nejhorší ale na tom všem je, že stačí pár poblouzněných a ošálených jedinců stojících v čele organizací na oko zastávajících práva skupin a už je vymalováno.


Podle pana Olejára, který je šéfem Svazu pacientů, se všichni máme sebrat a jít se léčit do zahraničí. Toto je totální demagogie a nic neřeší. Copak Svaz pacientů nenapadá jakéže lidem radí hlouposti? Léčba v zahraničí není plně hrazena pojišťovnami a taková léčba by byla zejména finančně náročnou pro pacienta samotného. A ne každý člověk se může sebrat, odjet do Německa, nebo Rakouska a tam se dát třeba operovat. Zkrátka ne každý má takové zdraví, aby si mohl dovolit cestovat stovky kilometrů. A to nemluvím o penězích, které by to všechno stálo.


Honem si sednu k počítači a napíšu nějakému hollywoodskému producentovi nebo režisérovi. Zadarmo díky lékařské akci budeme mít na ulicích vojenské lazarety. Lidé se budou léčit na ulicích. To bude skoro tak jako tomu bylo za světové války. Takové televizní studio díky situaci v republice ušetří na kulisách a komparsistech. Snad už jen ty tanky v ulicích budou chybět k dokreslení celé situace. Ale i to by nemusel být problém. Těch pár kusů, které má armáda by mohlo po domluvě s filmaři jen tak symbolicky vyjet ven na malé provětrání se.


Budiš vítány lazarety a polní nemocnice. Zhruba přes 3000 "zrádců" chce uprchnout z naší země. Toto je tedy pohled na moderní společnost a špičkové zdravotnictví. Jak se poté bude tvářit Svaz pacientů? Je jim všem doufám jasné, že svými řečmi všichni přebírají alespoň morálně zodpovědnost za všechny zemřelé a zmařelé životy. Alespoň ty zdravotní sestřičky pochopily, že tady jde o pacienta a že ten se neopouští. Sami mají ještě menší platy než slovutní doktoři a přesto vědí, že pacient je tady na prvním místě.


Tady na tomto příkladu nádherně vidíte, že společnost a politika je ovládána zájmovými skupinami a že zde nejde a nikdy nešlo o člověka jako takového. Lékaři se nyní jmenovali na nejsilnější nátlakovou skupinu a jejich odbory ukázaly, že je možné beztrestně vyhrožovat 10 milionům lidem. K nim se nyní pokouší přiřadit i Svaz pacientů. Tak mě napadá, nesnědli šéfové těchto organizací před lety zkažené maso a nyní jen v přímých přenosech šílí?


Snad jenom tato varianta o totálním šílení vyvolaného nemocí by mohla ospravedlnit ta nezákonná chování všech aktérů onoho nechutného divadla. Přidá se někdo další do tohoto šílenství? Třeba ještě nějaký svaz instalatérů, lakýrníků nebo i lékárníků. Kdo bude další? Celé je to absudní. Protože tam, kde přebývá touha po penězích a absolutním bohatství, tam nikdy nebude lidství, nikdy nenastane stav štěstí. Ti kdož mají mnoho, chtějí ještě více. To je ta pravá příčina a důvod lékařského poblouznění.