Kletba

Z Exotopedia
Přejít na: navigace, hledání


Dne 31. ledna 2008 pronesl z Boží vůle Henryk Lahola tuto kletbu (v českém překladu):


Detestatio: Vůči všem Bohorouhačům, co v jakékoliv souvislosti se jménem anebo co v jakékoliv souvislosti s osobou “Henryk Lahola” se počínaje Velikým Pátkem Velikonočních svátků 2008 anebo i později dopustí na Internetu, v tisku či v jakýchkoliv jiných médiích jakéhokoliv rouhání se vůči Ježíši Kristu, Církvi, Panně Marii a svatým nebo jakékoliv jiné urážky Boží, anebo počínaje Velikým Pátkem Velikonočních svátků 2008 již dříve vzniklé takovéto své Bohorouhavé webové stránky, diskusní fóra či jiné webové soubory na Internetu ponechají i nadále, jakož i vůči těm, kteří s tímto jejich jednáním budou svou vlastní aktivitou nebo pasivitou fakticky konkludentně souhlasit, a také i vůči těm, kteří kdykoliv od okamihu vyslovení této kletby, originál nebo jakýkoliv překlad textu této kletby budou kdekoliv publikovat v obsahově úmyselně pozměněné či zkreslené podobě vyslovuji: Ve jménu Boží síly a Boží moci mého Pána Ježíše Krista, ve Kristově jménu Vás já všechny proklínám - ať invaliditě, mrzáckému postiženi a kruté bolesti v čase pozemského života dojdou Vaše děti. Amen!!!


Následně také tuto kletbu doplnil otázkami a odpovědmi týkající se kletby a jejího pronesení, které prezentoval na tiskové konferenci v brněnském Bobycentru. Kletba a doplňující materály jsou zveřejněny na stránkách Henryka Laholy [[[1]]].


Zajímavosti

Kletba byla u příležitosti akce Přepadení jedináčků 2008 zhudebněna.