Nacionalismus a český fašismus zažívá renesanci

Z Exotopedia
Přejít na: navigace, hledání


Autentická kopie, ze smazaného blogu na iDNES.Nacionalismus a český fašismus zažívá renesanci


Nacionalismus a český fašismus zažívá renesanci. Opět tu máme nové období, ve kterém nacionalismus a česká fašistická obec získává nové, ještě lepší místo na slunci. Vládní reformy, prezidentský zájem a nedostatek pořádného úsudku občanů. To jsou všechny základní rysy vedoucí k poměrně velkému nárůstu extrmistických hodnot a hledisek. Média tento stav ještě přiživují svými štvavými reportážemi.


Pamatuji si velmi dobře na období devadesátých let dvacátého století, kdy poprvé mladí vyholenci s vlajkami přes rameno za zvuky Orlíku nebo Daniela Landy lemovali ulice českých měst. Česká nacionální sféra se koncem komunismu probudila jako spící drak. Vylezla ven z jedovaté skrýše a začala do okolí vypouštět jedovaté sliny plné slizu a nechutností. Média ani orgány státní správy zodpovědné za bezpečnost, si tenkrát s tímo fenoménem nevěděla rady. Vznikla tedy první taková prapodivná stranička pana Sládka. Začala hlásat nacionalismus a po vzoru Čechy Čechům zahájila svou parlamentní činnost.


Zkrátka, další kašpar přibyl na politickém nebíčku. Při debatách si nosil své pitíčko a zvesela prohlašoval své nacionální pravdy o lepším světě, ve kterém budou jenom ti praví bílí Češi. Pokaždé, když jsem tohoto politického nešťastníka zahlédl v televizi, věděl jsem, že mám o zábavu postaráno. Nekonečný výlev skečů, vtipných poznámek. To všechno mělo nalákat českého voliče ke konvertování k české nacionální obci. Pamatuji si na zprávy zveřejňované BIS. O tom, jak se hovořilo o prorůstání ultrapravice do politických, vojenských, ale i policejních složek.


Uběhlo několik let, a já se obávám, že nacionální odpad v české společnosti ještě mnohem zesílil. Stále stejní lidé známí z devadesátých let dvacátého století vystupují v nových nacionálních spolcích, a dokonce se pohybují nejen kolem prezidenta republiky. Václav Klaus se nám stále více snaží ukázat, že tzv. pravdoláskař Václav Havel byl mnohem lepší variantou na poli prezidenta, než je on sám. Občan Klaus devalvoval hodnotu prezidentského postu s hodnotami čistě nacionálními. Pomohl novým nacionálním subjektům k lepším zítřkům a k lepším příležitostem.


Dnes je nacionální obec mnohem rafinovanější než kdysi před dvaceti lety. Máme tu celkem dobře propracovanou síť na oko samostatných subjektů nacionálních uskupení. Dělnická strana sociální spravedlnosti, Strana svobodných občanů, Báthorova D.O.S.T. a řada dalších nacionalizujících stran sice vypadají na první pohled jako oddělené, naprosto nezávislé politické etnikum. Ale ona to až zas tak pravda není. Je stoprocentně zřejmé napojení například Strany svobodných občanů na Dělnickou stranu sociální spravedlnosti i Bátorovo D.O.S.T. Stačí projít internet, zprávy zpravodajských serverů a ihned si poskládáte tolik podivnou mozaiku českého nacionalismu.


Za novými subjekty na první pohled tvářícími se jako normální demokratické partaje se skrývají čistě rasistické, nacionální hodnoty opěvované v zaniklé Národní straně či klerofašistických uskupení. Boj proti Evropské unii, boj proti islamizaci Evropy, nebo snad boj proti imigrační politice státu. To všechno jsou zástupné, skrývací nátěry, které nemají na první pohled odkrýt karty nacionálismu. Ostatně máme tu například takové populisty jakými jsou Bobošíková, nebo Zeman, kteří klidně pro svůj politický úspěch klesnou na nacionální vlnu.


Nacionalismus a český fašismus jsou nabízeny občanům také ve formě různých akčních skupin proti vládě. Boj proti reformám má zakrýt nacionální podtext. Sem tam se při jednání protivládních celků přistoupí na to, že Čechy patří Čechům a že Evropská unie je zbytečná, posléze tyto skupinky tolerují nacionální a rasistické myšlenky vyskytující se v protireformních uskupeních. Nacionalismus a český fašismus je občanům nabízen ve smradlavém obalu. Občané přeci nemají dostatek času, aby přihlíželi k nacionalizujícím prvkům potenciálních nových oblíbenců. Jim stačí, když něaký blázen z řad nacionalistů začne psát ultranázorové články na blozích, jim stačí, když se fašistický poblouzněnec a demagog postaví doprostřed měst a začne kázat o světě, kde je majorita uzurpována.


Nacionalisté a čeští fašisté začínají vytvářet weby jako jsou Eurabia, Pravda o islámu, Euportál a další. Zde jsou občanům servírované informace nacionalistů a českých fašistů pro občana v celkem přijatelné formě. Po kouscích má být běžný občan konfrontován a nacionálními ideály a idejemi. Dokonce na internetu existuje web s názvem Exotopedia, na kterém jsou dehonestováni odpůrci nacionalismu. Tací lidé tam jsou uváděni jako exoti. Exoti se snaží nazývat odpůrce hnědé politiky za exoty. To je velmi vtipné, nebo snad k pláči. Odpůrči fašismu do tohoto webu umístnili Matějku, který svými články a členstvím ve Straně svobodní občané, vytváří rasistické i fašizující články. Kam vedou cestičky té Exotopedie? Vedou do dvou míst. Tím prvním místečkem je Dělnická strana sociální spravedlnosti, odkud pochází členové tohoto webu. A tou druhou cestičkou jsou lidé ze Strany svobodných občanů. Několikrát můžete spatřit diskuse na webu Svobodných, kterých se také jako sympatizanté nebo členové podílejí právě osoby vystupující na Exotopedii.


Dokonce je tu velmi výrazné podezření, že některé zpravodajské weby jsou placené nebo podporované vlivnými nacionálními skupinkami. Blogeři nacionalisté, nebo čeští fašisté tak tedy dostávají mnohem větší prostor. To, s čím jsme se dříve mohli setkat jenom v nacionálních análech, tak to je nyní vesel prezentováno jako jeden z názorových proudů. Neznalý čtenář tak může dojít k názoru, že přirovnávat černochy v Africe ke kobylkám je zcela legitimní a správný postup. Nacionalismus a český fašismus je dávkován občanům jako neškodná věc. Zatím lidé toto dění ignorují.


Například spojení extrémismu, nacionalismu a fašismu je velmi nebezpečné při protivládních činnostech spolků a organizací. Dochází zde tak možnému propojení levice a nacionalistů, což může vést k poškození levice a devalvaci levicových názorů a myšlenek. Stejně tak nacionalismus a český fašismus je také propagován pravicí, dokonce je v ní zakořeněný. Viz. D.O.S.T. a prezidentská pomoc, plus rozšíření nacionáloních a fašizoidních myšlenek ve vysoké politice. Nacionalismus a český fašismus je rozesílán jako jedna velká morová rána.


Občané by se měli probudit a měli by uvidět všechno, co se děje.


Jiří Hrebenar | pondělí 21. listopad 2011 04:00