Největším nebezpečím je ambiciozní rasista toužící po politice

Z Exotopedia
Přejít na: navigace, hledání


Autentická kopie, ze smazaného blogu na iDNES.Největším nebezpečím je ambiciozní rasista toužící po politice


Největším nebezpečím je ambiciozní rasista milující extrémní myšlenky, toužící po politické kariéře. Schovává se za svými jednoduchými vzkazy. Populismus, jakási nová forma lacinného alobalu, je servírována občanům. Jednoduchá, rázovitá slova bez věcnosti, plná nenávisti a vzteku jsou tak servírované na zlatém tácu.


Najednou je správné hlásat cosi o nadvládě jedné rasy, ve které jsou jinověrci, cikáni a další, považováni za méněcenné opice. Lidé lační po pocitech nadřazenosti, ve kterých se mohou na malinký okamžik rovnat těm národním hrdinům. Politická partaj, ve které funguje tento ambiciozn člověk, přeci umožňuje světu rozdávat nenávist po dávkách. Raději napíše cosi o vojenském režimu, popíše, jak on je velký demokrat. Ano, řeč je o panu Matějkovi, který se zde tváří jako největší demokrat a přitom je stejný jako každý rasista. Je to člověk, který za vlnou populismu je schopen psát o jednoduchých řešení.


Jednoduchý pisatel píše o jednoduchostech. Jak lacinné. Je velmi jednoduché schovávat se za politickou partaj. Rasistický postoj, nenávist a zášť jsou podávány jako nějaký nový styl chování a jednání. Nacionálně postavený člověk píše o štědrosti sociálního systému. Jak je to trapné. Máme tu snad dalšího zastánce podivné cesty nacionálního socialismu skrývajícího se za podivná slova, kterým mnoho občanů nerozumí? Podivín s rasistickým postojem uráží muslimy. Přitom o islámu ví asi tolik, jako dveře od mého šatníku.


Jsem celkem tolerantní člověk. Ale toto co pan Matějka vypouští ven, to už je velmi nebezpečné. Strana ve znamení beránka je tak trošku reminiscencí na nacionálno, které by mohlo z Čech udělat nový fáj nacionalistů. Otec od dětí, jak se tento pán označuje, tedy rýpe do věcí, kterým nerozumí, ale co, politická ambice a ochota klesnout kamkoli, to všechno je přednější.


Schováme se za jakési tradicionalistické myšlenky. Schováme se za nekonečnou vlnu lží, které budou mlžit skutečný obsah článků. Další nacionalisticky přemýšlející člověk je VIP. Může tak díky svým členům a přívržencům rozesílat do světa nenávist a zlo. Tradice a zvyky národa jsou překrucovány k potřebám nacionalismu. Jen tak je možné dosáhnout největších met a cílů.


Copak bychom chtěli po člověku, který ve svém článku hájí nácky nesoucí transparent s nápisem: Evropo povstaň, tento plakát jasně vyzýval k nacionálnímu socialismu, ale to nevadí. Nyní je správné v rámci jednoho z dalších nenávistných článků napsat kupu urážek a opět se musí pozdvihnout ta krycí dečka zvaná konzervatismus. Konzervatismus, tato jednoduchost, tato věc skryje jasný naionální socialismus, rasismus a nenávist k druhým.


Panu Matějkovi se chtělo skoro zvracet nad těmi, kdo odsuzovali tento plakát. Mně se chce skoro zvracet nad panem Matějkou a jeho skrytým vzkazem v jeho všech článcích. Usínání v klidu, takové věci jsou podávány jako laxativum všem občanům. Je to trapné. Pan Matějka nazývá ostatní idioty. To je krásné, já bych si mohl myslet to samé o panu Matějkovi.


Pan Matějka říká: "Nechtít Roma zloděje není rasismus. Nechtít tu islám není xenofobie". Toto je opravdu nějaký slovní průjem? Člověk, který sám vznikl kvůli multikulturalismu, tento člověk tu vykládá cosi o nenávisti k multikulturalismu? Snad jednou v životě by mohl pan bloger Matějka konečně říct, jakého on je vyznání a jaké politice věří, jestli je to nacionální socialismus, nebo nový integralistický konzervatismus. Osobně si myslím, že je to ten druhý typ. Po přečtení několika Matějkových článků bych poukazoval spíše na integralistického konzervativce.


Ostatní blogeři píšící rasisticky a nacionalisticky jsou jen malými neškodnými rybami, kdežto pan Matějka se schovává za politickou stranu a touží svými rasovými názory vyšplhat co nejvýše. Pokaždé, když čtu Matějkovy články, tak se musím neustále usvědčovat, že nejsem někde v politickém programu extrémích nacionalistů. Jasně, takový pohled a náhled na problematiku je určitě pro mnohé stravitelný. Nabízí lehce stravitelná řešení, povyšuje rasismus a nacionalismus na normální pozici. Vykládá, že být rasistou a nacionalistou je správná a jediná cesta, kterou se můžete vydat.


Normální je nenávidět neonacisty, normální je hájit slabší, normální je stát při člověku, normální je věřit ve svobodu. Normální je nesnášet rasisty, nacionalismus, neonacisty a extrémismus s polečně s xenofobií. To všechno je normální. To, co uvádí pan Matějka, to je přímo ukázka opačných hodnot, které by měl slušný a vychovaný člověk uznávat.


Pan Matějka by si měl uvědomit, že on je součástí českého národa, a že tento národ vznikl také díky multikulturalismu, který kdyby tady nebyl, nebyl by tady i pan Matějka.


Bohužel, čím více se společnost uchyluje k jednoduchým a rychlým řešením umožňujícím nesprávná zjednodušování, tím více se do popředí dostávají nacionální názory a jejich hlasatelé. Vláda zavádí nelidské zákony, a tak dochází také k šíření extrémismu a nacionální nedemokratická uskupení získávají šanci a lidé velmi jednoduše uvěří nacionálním lžím.


Soukromě by mě zajímalo, do jaké míry pan bloger Matějka věří svým obsahům článků a do jaké míry je píše jen a pouze z touhy po politických vavřínech. Jistě, pan Matějka není jediný, kdo chce populismem dosáhnout politického Olympu. Ale je to člověk, který je ne zrovna čestnou metodou každodenně dosazován do výběrů serveru iDnes. Někteří občané by se mohli mylně domnívat, že Matějkovy názory jsou tak správné a naprosto jedinečné, když je podporuje tolik lidí. Přitom, jak získává pan Matějka podporu u svých článků, to je veřejně známé. Nebýt stranických členů, nikdy by takové názory neměly takový ohlas.


Jiří Hrebenar | středa 28. září 2011 18:36