Přepadení jedináčků 2008

Z Exotopedia
Přejít na: navigace, hledání


Přepadení jedináčků 2008 byl první ročník akce, při které došlo k symbolickému přepadnutí pod zem zúčastněných držitelů jednoho akademického titulu magistra, inženýra, nebo dokonce pouhého bakaláře(!!), či dokonce i takových sopláků a "supergénijů", kteří nemají ani takového ubohého jedináčka(!!!).


Akce proběhla v sobotu 14. června 2008.


Za ideou Přepadení jedináčků 2008 stojí snad nejznámější citát nezávislého intelektuála JUDr. PhDr. Mgr. et Mgr. Henryka Laholy, který praví:


"Já kdybych byl takový ubožák, že bych měl pouze jednu jedinou vysokou školu, nebo dokonce pouze jeden jediný vysokoškolský akademický titul, tak bych se tak velice styděl, že bych se asi přepadl pod zem! A pokud i ne, tak celkem jistě bych se styděl tento osamocený titul vůbec uvádět před svým jménem, neboť tím bych pak konkludentně fakticky přiznával, že jsem natolik mentálně retardovaný, že jsem se ve své ubohosti zmohl pouze na vystudování jediné vysoké školy nebo dokonce pouze získání jen jednoho jediného akademického titulu."


Odkazy

Externí odkazy