Revoluční stát

Z Exotopedia
Přejít na: navigace, hledání


Tzv. „Revoluční stát“ je jedním z hlavních myšlenkových plodů slovutného intelektuála JUDr. PhDr. Mgr. et Mgr. Henryka Laholy. Koncepce Revolučního státu má nahradit podobu státu současného.


Obsah

Inspirace

Jakožto pramen inspirace pro ideu Revolučního státu Laholovi údajně posloužily:


 • Raná křesťanská náboženská obec v Jeruzalémě z prvního století, vedená Ježíšovým bratrancem Jakubem Spravedlivým,
 • Utopie Thomase Moora,
 • Sluneční stát Tommase Campanelly,
 • tzv. jezuitský stát v Jižní Americe (1610–1750),
 • a další...

Představení státu

Samotný stát má být řízen dokonale vědeckým způsobem. Byl by zaveden zcela nový kalendář a 36 hodinový den (přirozené denní osvětlení bude doplněno řadou výkonných reflektorů). Stát bude postaven na komunistickém principu v nejlepších ruských tradicích: hranice budou dokonale uzavřeny a střeženy proti narušitelům (z obou směrů); stát bude ekonomicky zcela soběstačný. I když Lahola uvádí svobodu projevu v novém státě, řada témat by byla zakázána - např. potraty, homosexualita, pornografie apod.


Právní legislativa

Lahola zpracoval také trestní zákoník Revolučního státu, který neustále doplňuje (většinou podle toho, co nebo kdo ho zrovna rozčílí). Zajímavé je, že většina uvedených zločinů je popsána zcela konkrétně a za většinu z nich navrhuje až nepřiměřené tresty.


Příklad

Trest těžkého žaláře na doživotí se uloží též každému, kdo ohrozí obecný zájem revolučního státu tím, že přes státní hranici ze zahraničí do revolučního státu přiváží nebo z revolučního státu do zahraničí vyváží jakoukoliv knihu, časopis, noviny, periodickou nebo neperiodickou tiskovinu, literaturu, písemnost, magnetofonovou pásku, kazetu, disketu, počítač, Harddisk, CD disk, DVD disk, malbu, obraz, billboard, plastiku, desku, znak, odznak, rytinu, výšivku, sochu, fotografii, film nebo jakýkoliv jiný nosič informací, jehož obsah propaguje, obhajuje, velebí, chválí nebo přinejmenším dekriminalizuje, bagatelizuje zločinecký charakter nebo jakkoliv jinak zlehčuje:


 • a) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlou bezbožnost, nebo
 • b) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost sekularizace, nebo
 • c) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost nedostatečné anebo dokonce zcela absentující náboženské výchovy dětí a mládeže, nebo
 • d) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlou činnost a propagandu svobodných zednářů, nebo
 • e) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlou činnost a propagandu feministek, feministů, feministické ideologie, genderové ideologie, feministických a genderových sdružení, nebo
 • f) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost nekrofilního, zoofilního, homosexuálního nebo jakéhokoliv jiného sexuálně perverzního a úchylného chování, nebo
 • g) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost vraždění nenarozených dětí formou potratů, nebo
 • h) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost vraždění starých lidí, nemocných lidí nebo jinak tělesně či duševně postižených lidí formou euthanasie, nebo
 • i) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost mimomanželského sexu, nebo
 • j) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost existence legislativní možnosti rozvodu manželství, nebo
 • k) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost používání kondomů a jiných prostředků úmyslně bránících početí dítěte, nebo
 • l) nemravně zavrženíhodně zvrhlé zneužívání existence takzvaných neplodních dní menstruačního cyklu ženského organismu k úmyslného souložení se ženou právě v těchto dnech s nemravně zavrženíhodným úmyslem vyhnout se početí dítěte, nebo
 • m) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost veřejného používání oblečení, které je buď průsvitné, anebo výrazně napodobuje barvu lidského těla, anebo důsledně nezahaluje celý trup a prsa, anebo svojí délkou důsledně nezahaluje celé dolní končetiny člověka, popřípadě, nebo
 • n) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost heavymetalové hudby, rockové hudby, či hudby s milostným či erotickým podtextem, nebo
 • o) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost tanců při kterých dochází k vzájemnému dotýkání se celým tělem, nebo velice vysokého zvedání dolních končetin, respektive dolních končetin, a jiné podobně neslušné tance s erotickou vyzývavostí nebo provokativností, nebo
 • p) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost konání tanečních zábav či veřejného provozování hudby v adventu a v postním období liturgického roku.

Zhodnocení

Jak je možno poznat z výše uvedeného, Lahola si celý stát takříkajíc ušil na tělo. Ve své podstatě by se jednalo o totální policejní stát, který nemá a neměl dosud obdoby. Orwellovský 1984 je proti němu dovolená na tropickém ostrově.


Odkazy