Sivý čtverák

Z Exotopedia
Přejít na: navigace, hledání


Sivý čtverák je kolektivní projekt, jehož členové se věnují sbírání vtipů z rubriky „Z dědečkových žertíků“, která vycházela v letech 1898–1932 v časopise Malý čtenář, a také tvorbě nových vtipů inspirovaných těmi původními.


Časté jsou zde žertíky založené na dvojznačnosti, převyprávění starých anekdot, jednoduché matematické hříčky, návody pro šikovné ruce. Mezi žertíky lze identifikovat sérii, v níž vystupuje dědeček jako sadista zneužívající své intelektové nadřazenosti a přitroublý vnuk Ladík, který dědečkovi vždycky „skočí na špek“.


Staré i novodobé anekdoty jsou shromažďovány v rámci kolektivního projektu Sivý čtverák, který vznikl jako odnož klubu Neftipné ftipy na Okounu. Nově tvořené anekdoty rozvíjejí původní poetiku dědečkových žertíků. Dějištěm vtipů jsou (na základě zmínky ze staré anekdoty[[[1]]]) obvykle Makotřasy a přilehlé obce. Objevují se tu nové postavy (Ladíkův strýc Matyáš Suchý) a vyskytují se témata procházející více anekdotami (pojídání knih jako předmět sázky). Někdy je také situace obrácena (dědeček je obětí žertu dospělého Ladíka).


Některá úsloví se rozšířila i do ostatních klubů na Okounu, například:


  • „sivý“[[[2]]]
  • „napálit kudrlinku na rozoumku“[[[3]]]
  • „to se přidává, aby se hádanka tak snadno neuhodla“[[[4]]]
  • „ach tak!“ [[[5]]]

Reference

  1. [[1]]
  2. [[2]]
  3. [[3]]
  4. [[4]]
  5. [[5]]

Odkazy